استخدام برنامه نویس IOS

business یارآموزlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس IOS

14 مهر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

 • برنامه نویسی
 • Objective-C
 • حل مسئله
 • مستند سازی
 • کار تیمی
 • برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • SWIFT
 • RxSwift
 • REST API
 • JSON
 • GIT
 • Xcode
 • Scrum
 • iOS SDK
 • آشنایی با الگوهای طراحی
 • OOP
 • RestFul API
 • Apple Push Notification
 • SwiftyJson
 • CocoaPods
 • Alamofire
 • Agile
 • UIKit
 • Storyboard
 • MVC
 • مسلط بر مفاهیم شی گرایی
 • Solidworks
 • JavaScript
 • React-native
 • cordova
 • خلاقیت
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید