استخدام برنامه نویس ارشد ASP.NET MVC

business طرفه نگارlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس ارشد ASP.NET MVC

14 مهر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  کمتر از دو سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • Asp.Net MVC
 • EF
 • LinqToSql
 • JSON
 • JavaScript
 • AJAX
 • Jquery
 • SignalR
 • APIs
 • Repository
 • Unit of Work

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • / دیپلم
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید