استخدام سرپرست آشپزخانه

business فرشیزlocation_on تهرانperson زنaccess_time تمام وقت

استخدام سرپرست آشپزخانه

14 مهر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  زن
  • نوع قرار داد :  تمام وقت
  • سابقه کار :  دو سال سابقه کار

starsمهارت های مورد نیاز

  • تعهد کاری

errorشرح آگهی

حداقل 2 سال سابقه سرپرستی پرسنل

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید