استخدام کارشناس ارشد DevOps

business طرفه نگارlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام کارشناس ارشد DevOps

14 مهر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  کمتر از دو سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • Docker
 • Docker Swarm
 • Kafka
 • Redis
 • PROXMOX
 • VMware
 • ELK
 • CI/CD
 • Ansible
 • Gitlab CI
 • Jenkins
 • CentOS
 • Debian
 • LPIC2
 • HAproxy
 • NGINX
 • Load Balancing
 • High Availability
 • MongoDB
 • DBA
 • SQL Server
 • حل مسئله
 • کار تیمی
 • مسئولیت پذیری
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید